Ruilen en retourneren

Artikelen ruilen en retourneren

Alle artikelen, die ons magazijn verlaten, worden zorgvuldig gecontroleerd. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunnen wij de door u ontvangen artikelen omruilen voor een andere maat of kleur, laten vervangen door een ander artikel of u kunt uw bestelling zonder opgaaf van redenen volledig retourneren.


Mocht u een bestelling bij ons hebben geplaatst en u heeft zich bedacht kunt u via het zgn. herroepingsformulier wat is geplaatst bij de algemene voorwaarden onder de aankoopverplichting uitkomen binnen 14 dagen. Vanaf het moment van ontvangen bestelling heeft u nog 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Voor de duidelijkheid dit herroepingsrecht gaat in vanaf het moment dat u de bestelling fysiek in handen heeft. Vanaf dat moment heeft u 14 dagen de tijd om de overeengekomen overeenkomst te herroepen c.q. te ontbinden.

Voor een snellere afhandeling het retour formulier graag meesturen met de eventuele producten die u naar ons terug wil sturen. U kunt dit formulier ook naar ons e-mailen. U dient de producten binnen 14 dagen na melding van herroeping aan ons terug te sturen. Terugbetaling van het door u betaalde bedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending, 'zo snel mogelijk' echter altijd binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van goederen of ontbinding van overeenkomst. U dient hiervoor wel een bewijs van verzending aan ons te kunnen overleggen. Mits u alles aan ons terugstuurd zullen wij het volledige bedrag aan u retour betalen. U dient zelf wel te voorzien in kosten van retourneren. Mocht er schade ontstaan aan producten is dat voor rekening klant.


Let op : Vanaf € 39,- versturen wij uw bestelling gratis. Als u producten retour stuurt en het bedrag van de bestelling komt onder die grens van € 39,- zullen wij dan ook € 4,95 verzendkosten in rekening brengen. Houd u hier rekening mee bij het retourneren van door u bestelde artikelen.

Het retouradres is: Party Group B.V., Nieuwstraat 70, 4524 EG Sluis. Klik hier om het retour formulier (PDF) te kunnen downloaden.

 

Hieronder het Europese modelformulier voor herroeping:

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Party Group B.V. 
Nieuwstraat 70
4524 EG Sluis
klantenservice@feestbeest.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.